top of page
Search
  • aalijagic

Edukacija u OŠ Avdo Smailović: Kod djece je potrebno primijetiti potrebe koje nisu zadovoljene


U sklopu UNICEF projekta ''Pravda za svako dijete'', koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske, u januaru su u 81 školi u Kantonu Sarajevo održane edukacije nastavnog osoblja i stručnih službi o ''Programu sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama KS''.


Educirano je nešto više od 3000 nastavnog osoblja i stručnih službi.


Edukacija u OŠ Avdo Smailović održana je 16.01.2020., a bilo je prisutno 71 učitelja, nastavnika, te stručna službe škole. Tim za podršku u ovoj školi bile su Jadranka Kapetanović i Marija Vajdec, dok je supervizorica bila Elma Omersoftić.


''Svako dijete ima psihološke potrebe koje tokom razvojnih faza trebaju biti zadovoljene, kako bi se razvilo u psihološki zrelu, mentalno zdravu i integrisanu ličnost. Ukoliko neka od tih potreba nije zadovoljena, dijete to nije u stanju verbalizirati, nego je to potrebno primijetiti u njegovom ponašanju ili okruženju'', rekla je jedan od članova Tima za podršku.

Comments


bottom of page