top of page
Search
  • aalijagic

Edukacija u OŠ ''Alija Nametak'': Ovo je sistemski odgovor na izazoveU sklopu UNICEF projekta ''Pravda za svako dijete'', koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske, u januaru su u 81 školi u Kantonu Sarajevo održane edukacije nastavnog osoblja i stručnih službi o ''Programu sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama KS''.


Educirano je nešto više od 3000 nastavnog osoblja i stručnih službi.


Edukacija u OŠ Alija Nametak održana je 15.01.2020., a bilo je prisutno 49 učitelja, nastavnika, te stručna službe škole. Tim za podršku u ovoj školi bile su Sanela Jeina i Meliha Musić Branković, dok je supervizorica bila Sandra Bjelan Guska.


''Ovo je sistemski odgovor na izazove koji se nameću u procesu prepoznavanja učenika 'u riziku', pružanju podrške za prevazilaženje socijalnih, emocionalnih problema, a koji imaju štetan utjecaj na učenika i okruženje. U svemu ovome bitno je biti pozitivan, jer pozitivan um predviđa sreću, radost, zdravlje i uspješan ishod svake situacije i akcije'', objašnjava članica Tima za podršku Meliha Musić Branković.Comments


bottom of page