top of page
Search
  • aalijagic

Edukacija u Francuskoj školi CIFS: Već se vide rezultati u stalnoj saradnji različitih centara


U sklopu UNICEF projekta ''Pravda za svako dijete'', koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske, u januaru su u 81 školi u Kantonu Sarajevo održane edukacije nastavnog osoblja i stručnih službi o ''Programu sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama KS''.


Educirano je nešto više od 3000 nastavnog osoblja i stručnih službi.


Edukacija u Francuskoj osnovnoj školi održana je 15.01.2020., a bilo je prisutno 16 učitelja, nastavnika, te stručna službe škole. Tim za podršku u ovoj školi bile su Samela Alagić i Samra Feriz, dok je supervizorica bila Lejla Osmanagić.


''Već se vide rezultati u nekoj kontinuiranoj saradnji različitih sektora. Ljudi se sada već po automatizmu viđaju na sastancima, tu su uključeni centri za mentalno zdravlje, škole, centri za socijalnu skrb, a sve u cilju pružanja podrške djeci i preveniranja većih problema'', rekla je jedna od supervizorica u ovom Programu.

Comments


bottom of page