top of page
Search
  • aalijagic

Edukacija u Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju: Sve se radi u najboljem interesu djeteta


U sklopu UNICEF projekta ''Pravda za svako dijete'', koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske, u januaru su u 81 školi u Kantonu Sarajevo održane edukacije nastavnog osoblja i stručnih službi o ''Programu sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama KS''.


Educirano je nešto više od 3000 nastavnog osoblja i stručnih službi.


Edukacija u Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju održana je 16.01.2020., a bilo je prisutno 27 učitelja, nastavnika, te stručna službe škole. Tim za podršku u ovoj školi bile su Sanela Jeina i Meliha Musić Branković, dok je supervizorica bila Sandra Bjelan Guska.


''Škola ponekad, i pored dobre volje, visoko motiviranih, educiranih i senzibiliziranih nastavnika i stručnih saradnika mora priznati svoju nemoć i potražiti pomoć sa strane. Ovaj Program predstavlja alat kojim škola u rješavanju određenih problema, za koje nema dovoljno kapaciteta niti ingerencija, dijeli odgovornost sa resursima iz zajednice – a sve u najboljem interesu djeteta, tj. zaštite od riziko faktora, koji remete njegovo normalno funkcionisanje i štete njegovom zdravom sazrijevanju'', objašnjava jedna od članica Tima za podršku.

Comments


bottom of page