top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

CPRC započeo aktivnosti na provođenju ISRD 3 studije u Bosni i Hercegovini

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), u partnerstvu sa Institutom za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, na području Bosne i Hercegovine provodi Međunarodnu studiju o samoprijavljenoj delikvenciji (International Self-report Deliquency Study) - ISRD 3. Namjera je da se sveobuhvatnim istraživanjem, a koje se u istom periodu provodi u preko 40 zemalja svijeta, procjeni stvarni obim i struktura preddelinkventnog i delinkventnog ponašanja djece. Bazirana na reprezentativnom uzorku, studija omogućava testiranje različitih kriminoloških teorija, komparaciju rezultata sa rezultatima iz drugih država u Evropi i svijetu, ali daje i mogućnost kreiranja politika zasnovanih na činjenicama u cilju suprotstavljanja maloljetničkom prestupništvu.


Kao jedan od prvih koraka u provođenju opisane studije, 9. februara 2015. godine, u prostorijama CPRC-a, održana je edukacija angažovanih istraživača i koordinatora u provođenju istraživanja. Predavači su prezentovali značaj i ciljeve ISRD 3 studije, prenijeli iskustva iz prethodne studije (ISRD 2) i pilot projekta, te upoznali prisutne sa predstojećim izazovima u radu. S obzirom da uzorak iz ciljne populacije čini oko 2400 učenika, koji pohađaju nastavu u više od 40 škola u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine, aktivnosti koje slijede zahtijevati će višemjesečni terenski rad. Tako će formirani timovi započeti prikupljanje podataka sa terena već u drugoj polovini februara 2015. godine. Sve navedene aktivnosti su podržane od strane Unicefa, Švicarske Vlade i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).


Comentarios


bottom of page