top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

CPRC učestvuje u radu Strukturalnog dijaloga o pravosuđuPredstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) su učestvovali u radu Strukturalnog dijaloga o pravosuđu koji se vodi između Bosne i Hercegovine i Evropske unije.


Na sastanku koji je održan u Sarajevu u periodu 13-14 Maj 2014 godine, raspravljano je o većem broju tema koje se odnose na reformu i povećanje efikasnosti rada pravosuđa u našoj državi, većoj vladavini prava, te posebno borbi protiv korupcije. Ovo je već drugi put da predstavnci CPRC-a učestvuju u radu Strukturalnog dijaloga, od kako je ovaj mehanizam otvoren za predstavnike civilnog društva. CPRC će i u narednom periodu kroz aktivno učešće, dostavljanje prijedloga i konkretne inicijative dati svoj doprinos razvoju Strukturalnog dijaloga i iznalaženju što efikasnijih mehanizama za dostizanje adekvatnog nivoa vladavine prava, uključujući borbu protiv kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini.תגובות


bottom of page