top of page
Search
  • aalijagic

CPRC online trening: Garancija za nepovratnu i stručnu brigu o djeci!Alternativne mjere restorativnog sadržaja za djecu u sukobu sa zakonom su temelj efikasne resocijalizacije mlade osobe.

Iako imamo vanredno stanje, socijalni radnici u KS pokazali su da se vrlo brzo prilagođavaju svakom izazovu, što je u ovom slučaju bio online trening na vrlo osjetljive teme iz domena prava djeteta – odgojne preporuke.

Vispreni edukatori i zainteresovani slušaoci su i danas bili na visini zadatka, te su svom gradu za njegov praznik poklonili garancije za nepovratnu i stručnu brigu o djeci.


Naime, u ponedjeljak 06.04. održana je online radionica pod nazivom ''Restorativna pravda: Provedba odgojnih preporuka ''lično izvinjenje oštećenom'' i naknada štete oštećenom''.

Selma Kršlak, pedagog u Službi socijalne zaštite općine Ilidža govorila je na teme ''Pojam restorativne pravde: Četiri modela pravde'', te ''Uloga organa starateljstva u sprovedbi odgojnih preporuka 'lično izvinjenje oštećenom' i naknada štete oštećenom – primjeri iz prakse''.Druga predavačica na online treningu bila je tužiteljica Kantonalnog tužilaštva KS Sanela Škaljić, a teme su bile: ''Pojam odgojnih preporuka: Vrste odgojnih preporuka'' i ''Praktična primjena odgojnih preporuka 'lično izvinjenje oštećenom' i naknada štete oštećenom''.

Hvala Tužilaštvu KS i CSR KS, što su pokazali kako izgleda pravi profesionalizam.

Comentarios


bottom of page