top of page
Search
  • aalijagic

CPRC online edukacija: Odgojna preporuka''Redovno pohađanje škole ili redovan odlazak na posao''


Centar za istraživanje politika suprotstavljanja kriminalitetu nastavio je sa svojim aktivnostima, uprkos vanrednoj situaciji.


Naime, u ponedjeljak 27. aprila 2020., održana je online edukacija na temu ''Primjena odgojnih prekoporuka 'Redovno pohađanje škole ili redovan odlazak na posao' i 'Uključivanje u rad bez naknade, u humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja'''.


Predavači su bili Selma Kršlak, pedagoginja u Službi socijalne zaštite Ilidža, te Sanela Škaljić tužiteljica Kantonalnog tužilaštva KS.Edukacija je otvorena predavanjem pedagoginje Selme Kršlak na temu ''Primjena odgojne preporuke 'Redovno pohađanje škole ili redovan odlazak na posao'''.
Tužiteljica Sanela Škaljić držala je predavanje na temu ''Primjena odgojne preporuke 'Uključivanje u rad bez naknade, u humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja'''. Dok je bilo govora i o praktičnim mogućnostima primjene ove preporuke.Učesnici online treninga bili su pedagozi i psiholozi iz Kantona Sarajevo, koji su se na kraju složili kako im eduakcije ovakvog tipa dosta pomažu u svakodnevnom profesionalnom djelovanju.

Comments


bottom of page