top of page
Search
  • aalijagic

CPRC online edukacija: Liječenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi


Centar za istraživanje politika suprotstavljanja kriminalitetu nastavio je sa svojim aktivnostima.


Naime, u petak 15.5. održana je online edukacija pod nazivom ''Modul za provedbu odgojne preporuke 'Liječenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi (bolničko ili ambulantno)'.


Učesnici na edukaciji bili su predstavnici centara za mentalno zdravlje Kantona Sarajevo, te službe socijalne zaštite Kantona Sarajevo, dok su predavači bili tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo, odjel za maloljetnike Advija Hajdo Balta, te pomoćnik ministra za javno zdravlje Goran Čerkez.


Tužiteljica Advija Hajdo Balta je o temi odgojne preporuke ''Liječenje u odgovarajućoj ustanovi'', o planiranju preporuka, procjeni formulacije problema, te kreiranju plana brige govorila sa aspekta tužilaštva, dok se pomoćnik ministra Goran Čerkez bazirao na medicinski aspekt.


S obzirom na to da je o ovoj temi pričano sa dva presudna aspekta, učesnici su se složili kako edukacije ovakvog tipa dosta olakšavaju i poboljšavaju njihovo profesionalno djelovanje.

Comentarios


bottom of page