top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Bosna i Hercegovina korak dalje ka integrisanom upravljanju granicamaMinistarstvo sigurnosti/bezbjednosti BiH i Granična policija BIH izradili su tehnički dizajn i specifikaciju za uspostavu sistema video nadzora na 59 međunarodnih graničnih prijelaza. Sistem video nadzora će poboljšati razmjenu informacija i integrisano upravljanje granicom na međunarodnim graničnim prijelazima, koji je preporučen i Šengenskim katalogom. Područje graničnog prijelaza je od posebnog sigurnosnog značaja. Izradom projekta optimizacije, integracije postojećih i izgradnje novih sistema video nadzora na međunarodnim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini stvorene su osnove za uspostavu funkcionalnog sistema kontrole granice koristeći najsavremenija tehnološka rješenja. Ovaj sistem omogućava nadzor i administriranje nadzora graničnih prijelaza sa lokalnog, regionalnog i centralnog nivoa (izgradnja kontrolnih soba), s posebnim akcentom na važnost osiguranja integriteta tajnih i ličnih podataka prikupljenih sistemom video nadzora. Video nadzor graničnih prijelaza, između ostalog, omogućava obezbjeđivanje dokaza za potrebe pravosudnih institucija, spriječavanje koruptivnih radnji, rekonstrukciju spornih događaja u zonama pod nadzorom, kontrolu i praćenje odvijanja poslovnih procesa i poštivanja zakonitosti u postupanju službenika. Izgradnja sistema video nadzora po urađenoj dokumentaciji na 29 od ukupno 59 međunarodnih graničnih prijelaza (prva faza) bit će finansirana iz IPA fondova Evropske unije, čime će Bosna i Hercegovina biti korak dalje u integrisanom upravljanju granicama.

Izrada tehničkog dizajna i specifikacije sistema video nadzora na međunarodnim graničnim prijelazima BiH realizirana je u okviru projekta „Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH“ koji implementira Ministarstvo sigurnosti/bezbjednosti BiH kojeg podržava Vlada Švicarske u okviru Partnerstva u migracijama između dvije zemlje, uz tehničku podršku Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu


Komentarze


bottom of page